Mateřská škola Mochov

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí bude 25.června 2018 od 16,00 hodin v budově MŠ Mochov  v malé třídě (není nutné brát s sebou děti).

 

  • Výdej přihlášek 23.4. 2018 od 9,00 do 16,00 hod v budově MŠ
  • Žádost k přijetí do MŠ, ke stažení (.pdf)
  • Vyplněné přihlášky přineste s sebou k zápisu
  • Rodný list dítěte, OP zákonného zástupce
  • Zápis proběhne ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 13,00 do 17,00hod v ředitelně MŠ

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky.

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dítě je do mateřské školy přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy. Formulář žádosti rodiče dostanou ve stanoveném termínu v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ.

Ředitelka mateřské školy Mochov, okres Praha – východ stanovila kritéria (k dispozici při vydávání přihlášek), podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení č. 165. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti jsou přijímány podle kritérií, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.