Mateřská škola Mochov

Zájmové aktivity, které nejsou součástí ŠVP, jsou organizovány v místnosti k tomu určené a v takových časových intervalech, aby nenarušovaly výchovně vzdělávací proces vycházející ze ŠVP naší mateřské školy.

Nabídka nabízených aktivit:

  • taneční a pohybový
  • tvořivé ručičky
  • angličtina v pohybu