Mateřská škola Mochov

Za jídlo pro vaše děti odpovídá

Vedoucí školní jídelny: Hana Zbýňová
 tel. 775 599 753 (7:00 - 13:30 hod)

Veoucí kuchařka: Jana Chroustová

Stravování žáků

 • Prioritou školní jídelny je zajišťování obědů dle výživových norem pro školní stravování, pro žáky naší mateřské školy a ZŠ Mochov.
 • Děti jsou přihlášeni na základě písemné přihlášky platné po celou docházku v MŠ  a následně v ZŠ.
 • Případné změny údajů či zrušení odběru stravy je zákonný zástupce povinnen písemně doručit vedoucí ŠJ.

Odhlašování a přihlašování stravy

 • Obědy se odhlašují i přihlašují prostřednictvím aplikace strava.cz a to nejpozději do 13:00 hod. předchozího dne. 
 • V případě náhlého onemocnění, je možno stravu omluvit formou SMS na telefon 775 599 753 nejpozději do 7,30 daného dne.
 • Odpolední svačiny se omlouvají také na portálu strava.cz. V mimořádných případech je možné omlouvat formou SMS do 7:30 hod.
 • V případě nepřítomnosti v den výletu, je třeba odhlásit dítě do 7:30 předešlého dne.
 • Odhlášení přijaté po půl osmé bude zohledněno až následující den.
 • Zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte.
 • V dalších dnech nepřítomnosti nemá dítě nárok na odebrání jídla v rámci školního stravování.
 • Za neodebranou nebo neodhlášenou stavu se finanční náhrada neposkytuje.

Platba a cena stravného

 • Platbu lze hradit POUZE bezhotovostně bankovním převodem na účet MŠ, číslo účtu 181721359 / 0300 s uvedením VS dítěte.
 • Strava se hradí zálohově společně s úplatou za MŠ (předškolní děti úplatu neplatí
  záloha stravné 1 020,- Kč děti od 3 - 6 let, 1 120,-Kč děti 7 let 
 • Úplata za předškolní vzdělávání -  620,- Kč
 • Veškeré informace na Portále strava.cz
 • Ceny obědů se řídí ceníkem platným od 1.4. 2023

Portál jídelna

 • číslo jídelny: 5402
 • uživatel: příjmení a jméno dítěte, psáno bez háčků a čárek, dohromady
 • heslo: prvotně nastaveno evidenční číslo Vašeho dítěte, pod kterým je vedeno v systému.
 • důležité upozornění: evidenční číslo je současně i VS pro platbu přes účet.
 • lze nastavit automatické zasílání informací o nedostatečné výši konta, měsíční vyúčtování apod. - na strava.cz, pod záložkou "nastavení".
 1.  Cenik stravného

    MŠ 3-6 let MŠ 7 let ZŠ 7-10 let ZŠ 11 - 14 let
  Přesnídávka 11,- 14,-    
  Oběd 25,- 30,- 30,- 34,-
  Svačina  11,- 12,-    
  Pitný režim 4,-      
  Celkem za den 51,- 56,-    
  Záloha (20 dnů) 1 020,- 1 120,- 600,- 680,-
  ŠKOLNÉ 620,-