Mateřská škola Mochov

Za jídlo pro vaše děti odpovídá

Vedoucí školní jídelny: Hana Zbýňová
  775 599 753 (7:00 - 13:30 hod)

 

Hlavní kuchařka: Jana Chroustová

Stravování žáků

 • Prioritou školní jídelny je zajišťování obědů dle výživových norem pro školní stravování, pro žáky naší mateřské školy a ZŠ Mochov.
 • Děti jsou přihlášeni na základě písemné přihlášky platné po celou docházku v MŠ  a následně v ZŠ.
 • Případné změny údajů či zrušení odběru stravy je zákonný zástupce povinnen písemně doručit vedoucí ŠJ.

Odhlašování a přihlašování stravy

 • Obědy se odhlašují v MŠ do sešitů přihlášených a odhlášených dětí, v šatnách obou tříd,
  SMS na telefon 775 599 753
 • Strávník musí mít odhlášený oběd nejpozději do 7:30 daného dne.
 • V případě nepřítomnosti v den výletu, je třeba odhlásit dítě do 7:30 předešlého dne.
 • Odhlášení přijaté po půl osmé bude zohledněno až následující den.
 • Zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte.
 • V dalších dnech nepřítomnosti nemá dítě nárok na odebrání jídla v rámci školního stravování.
 • Za neodebranou nebo neodhlášenou stavu se finanční náhrada neposkytuje.

Platba a cena stravného

 • Platbu lze hradit POUZE bezhotovostně bankovním převodem na účet MŠ, číslo účtu 181721359 / 0300 s uvedením VS dítěte.
 • Strava se hradí zálohově společně s úplatou za MŠ (předškolní děti úplatu neplatí)
  záloha stravné 920,- Kč děti od 3 - 6 let,1000,-Kč  děti od 6 - 7 let 
 •  úplata za předškolní vzdělávání -  500,- Kč
 • Portál: strava.cz
 • Ceny obědů se řídí ceníkem platným od 1.9. 2020
 • Portál strava.cz

  Informace o platbách stravného je možné zjistit na stránkách www.strava.cz

  Přihlašovací údaje, číslo jídelny: 5402

 • uživatel: příjmení a jméno dítěte, psáno bez háčků a čárek, dohromady
 • heslo: prvotně nastaveno evidenční číslo Vašeho dítěte, pod kterým je vedeno v systému.
 • důležité upozornění: evidenční číslo je současně i VS pro platbu přes účet.
 • lze nastavit automatické zasílání informací o nedostatečné výši konta, měsíční vyúčtování apod. - na strava.cz, pod záložkou "nastavení".
 1.  Cenik stravného

   

    MŠ 3-6 let MŠ 7 let ZŠ 7-10 let ZŠ 11 - 14 let
  Přesnídávka 9,- 12,-    
  Oběd 24,- 28,- 28,- 32,-
  Svačina + pitný režim 9,- 10,-    
  Pitný režim 4,-      
  Celkem za den 46,- 50,-    
  Záloha (20 dnů) 920,- 1000,- 560,- 640,-
  ŠKOLNÉ 500,-