Mateřská škola Mochov

Mateřská škola byla jako dvoutřídní slavnostně otevřena 8. března 1972 a provoz v ní byl zahájen 13. března téhož roku. Tento stav trval nezměněn do 30.srpna 1994.

Díky klesajícímu počtu dětí v obci a klesajícímu počtu dětí dojíždějících z okolních obcí bylo rozhodnuto o uzavření jednoho oddělení MŠ a přeměně východní části budovy na zdravotní středisko.

Díky rozšiřování obce, tedy výstavbě nových domů a přistěhování hlavně mladých rodin, bylo potřeba zvýšit i kapacitu mateřské školy. Nová budova byla přistavěna v roce 2010 a otevřena 3. 1.2011. Jedná se o moderní stavbu s jednoduchým řešením interiéru. Obě budovy by mohly být v budoucnu samostatné.

Mateřské škola je umístěna v příjemném a klidném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz. Každá třída je pro 25 dětí a slouží zároveň jako herna, ložnice a tělocvična. Původní třída, třída starších dětí, je nábytkem rozčleněna na hrací koutky. V nové třídě, třídě mladších dětí, už koutky vznikají.

Původní třída - třída starších dětí, WC a umývárna jsou umístěny na jih, vstup do budovy a školní kuchyně jsou na severní straně, ředitelna pak na západ. Nová budova má samostatný vchod od východu, kam jsou situované: šatna, umývárna a WC, ale taká kancelář pro učitelky. Třída je otevřená na západní stranu. Obě třídy i kuchyňská část jsou spojeny chodbou.

K budově patří celoročně užívaná velká zastíněná zahrada otevřená na severní stranu.

Součástí mateřské školy je výdejna Základní školy Mochov, okres Praha-východ a školní jídelna, která po postupných úpravách a doplňování vybavení odpovídá předpisům a normám EU. Poskytuje stravovací služby dětem MŠ, žákům ZŠ a zaměstnancům obou škol.

Více fotografií mateřské školy najdete zde.