Mateřská škola Mochov

Provoz MŠ: 6.30 - 17:00 hodin.

Pokud se rodiče předem domluví s učitelkou, lze v nutných případech dítě přivést později (lékař a jiné akutní případy).

Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Bez pověření nelze dítě předat!

Budova MŠ se pro děti otevírá v 6:30 hodin a uzavírá v 8:30 hodin.

Po obědě se děti vyzvedávají od 12:00 hodin do 12:15 hodin.

Odpoledne se děti vyzvedávají od 14:45 hodin, do 16:45 hodin.

Budova MŠ se uzamyká v 17:00 hodin.

Žádáme rodiče o dodržení časového rozmezí.

Do MŠ patří dítě pouze zcela zdravé!

Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě se známkami nemoci

( např.silné nachlazení i jiné infekční onemocnění, průjem, vyrážka, zvracení)!

Po vyléčení: do MŠ přijímáme děti zdravé, které nejeví známky jakéhokoliv onemocnění.

 


 

  Úřední hodiny ředitelky:
- nejsou pevně stanoveny. Máte-li zájem o informace, domluvte si termín

  Konzultační hodiny pedagogických pracovníků:
- domluvte si osobně termín s paní učitelkou ve třídě.
- Velká třída: 775 616 881
- Malá třída: 775 411 420


  Odhlašování obědů (nejpozději do 7:30hod daného dne)
- do sešitů přihlášených a odhlášených dětí, v šatnách obou tříd
- SMS na telefon 775 599 753
- e-mailem na skolka.mochov@mochov.cz

  Odhlašování dětí s povinným předškolním vzděláváním
Děti s povinným předškolním vzděláváním musí být omluveny písemně (e-mail, nebo omluvný list)


  Školní rok 2018/2019 začíná 03.09.2018
po dohodě se zřizovatelem a z důvodů odhlašování dětí těsně před daným datem, bude mateřská škola uzavřena dle školního kalendáře v tyto dny:

 

 • Jarní prázdniny 25. 2.  - 1. 3. 2019 - MŠ bude z důvodu rekonstrukce uzavřena. Provoz začne v pondělí  4. 3. 2019.
 • Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019 - 22 .4. 2019 (18. 4. - Sanitární den). Provoz začne v úterý  23. 4. 2019.
 • Letní provoz bude od  1. 7. 2019  do 12. 7. 2019 . V době od 15. 7. 2019 do 30. 8. 2019 bude MŠ uzavřena.
 • Školní rok  2019 / 2020 začne 2. září 2019 .

  Školné pro školní rok 2018/2019

 • Stanoveno na částku 500 Kč
 • Od 01.09.2017 nehradí vzdělávání děti, které navštěvují třetí ročník a děti navštěvující třetí ročník podruhé (děti s odkladem školní docházky).
 • stravné 40 Kč - pro děti 3-6 leté
 • stravné 44 Kč - pro děti 7 leté

  Když nastupuje dítě do školky

 • Buďte v pohodě, nepřenášejte na dítě úzkost, nejistotu. Nestrašte ho školkou.
 • Uvědomte si, že MŠ rodinnou výchovu doplňuje, zejména v oblasti sociálních dovedností. Nenahrazuje rodinnou výchovu.
 • Umožněte dítěti, aby rozvíjelo svoji samostatnost, soběstačnost v oblasti hygienických návyků, sebeobsluhy, stravovacích návyků, řešení problémů.
 • Přípravou na nástup dítěte do MŠ je pobyt ve skupině dětí, výhodu mají děti se zkušeností s pobytem např. v mateřském centru.

  Nástup dítěte do MŠ

 • 1.den dejte dětem pohodlné oblečení, bačkůrky a kapesník pro případné slzičky.
 • Adaptaci si budete domlouvat přímo s kmenovou paní učitelkou.
 • Všechny děti jsou přijaté k celodennímu provozu.
 • V případě opožděného nástupu, nebo úplného odhlášení dítěte z MŠ, které musí být písemné, nás prosím informujte neprodleně. Předejdete tak komplikacím, které souvisejí s úhradou za předškolní vzdělávání. Řádně neodhlášené děti jsou nadále vedeny ve stavu přijatých dětí pro daný školní rok a zákonní zástupci jsou povinni uhradit poplatek za předškolní vzdělávání.
 • Další informace se dozvíte přímo od kmenové paní učitelky v den nástupu.
 • Prosíme rodiče, aby se důkladně seznámili s Řádem MŠ a pravidelně sledovali zveřejněné informace na našich stránkách a vývěskách.

  Oblečení do školky

 • pohodlné, poskytující možnost volného pohybu, umožňuje snadné svlékání a oblékání
 • nebude vadit, když se zamaže
 • přiměřené počasí (otužování, nepřehřívání)
 • z hygienických důvodů oblečení určené do třídy se nemůže používat pro pobyt venku

 

Jednou za půl roku vybíráme:

1 krabice vytahovacích kapesníků

1 balík hygienických kapesníků (2 x 10)

1 balení vlhčených ubrousků - toto je pouze dobrovolné, ale pomůže to školce

Děkujeme za tyto hygienické potřeby, jejichž potřeba v mateřské škole, zvláště u dětí mladšího věku, je poměrně vysoká. Z hygienických důvodů nepoužíváme ve školce látkové kapesníky. V případě, že je dítě alergické na papírové kapesníčky, je nutné toto sdělit učitelce.

Co s sebou nenosit: cenné věci, ostré, nebezpečné předměty, peníze, hračky apod.

Neodpovídáme za ztrátu či poškození hraček z domova.