Mateřská škola Mochov

Provoz Mateřské školy Mochov: 6.30 - 17:00 hodin.

Pokud se zákonní zástupci předem domluví s učitelkou na třídě, lze v nutných případech dítě přivést později.
Dítě z  MŠ vyzvedávají zákonní zástupci a zákonnými zástupci pověřené osoby k vyzvedávání dítěte.

Budova mateřské školy je otevřena od  v 6:30 hodin a uzavírá se v 8:30 hodin.

Po obědě si můžete své dítě vyzvednout od 12:00 hodin do 12:30 hodin.
Odpoledne se děti vyzvedávají od 14:30 hodin  do 17:00 hodin.
Budova mateřské školy se uzamyká v 17:00 hodin.

Prosíme rodiče o dodržení časového rozmezí.

Vážení rodiče, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí žádám všechny rodiče, aby se předškolního vzdělávání v mateřské škole účastnily pouze zdravé děti, které nevykazují známky onemocnění - hlavně infekci horních cest dýchacích a polykacích cest s příznaky - kašel, rýma, bolest v krku, pocit ucpaného nosu, zvýšená teplota.

 

Úřední hodiny ředitelky mateřské školy:

Úřední hodiny ředitelky mateřské školy nejsou pevně stanoveny. Má-li zákonný zástupce zájem o konzultaci, dohodne si termín konzultace   telefonicky nebo e-mailem.

  Konzultační hodiny pedagogických pracovníků:
- domluvte si osobně termín konzultace s paní učitelkou na třídě.
- Velká třída: 775 616 881
- Malá třída:  773 227 990


  Odhlašování obědů 
-strava se odhlašuje den před plánovanou nepřítomnosti dítěte a to do 13:00 hod. - přes aplikaci STRAVA.cz

- odpolední svačiny omlouvejte stejným způsobem - do 13:00 hod. předchozího dne - vyjimečně ráno daný den do 7:30 hod.

- pouze pokud dítě náhle onemocní, lze omluvit formou SMS na telefon 775 599 753 (nejpozději do 7:30 hod. daného dne)

Odhlašování dětí s povinným předškolním vzděláváním
Děti s povinným předškolním vzděláváním musí být omluveny písemně nebo telefonicky (SMS, e-mail, nebo omluvný list)


Školní rok 2023/2024 začíná v pátek 01.09.2023.


Školné pro školní rok 2023/2024

 • Stanoveno na částku 620 Kč
 • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • stravné 51 Kč - pro děti 3-6 leté
 • stravné 56 Kč - pro děti 7 leté - pokud dítě dosáhne 7 let v tomto šk. roce (1.9.2023-31.8.2024) 

  Když nastupuje dítě do školky

 • Snažte se být klidní, nepřenášejte na dítě úzkost, nejistotu.
 • Uvědomte si, že MŠ rodinnou výchovu doplňuje, zejména v oblasti sociálních dovedností. Nenahrazuje rodinnou výchovu.
 • Umožněte dítěti, aby rozvíjelo svoji samostatnost, soběstačnost v oblasti hygienických návyků, sebeobsluhy, stravovacích návyků, řešení problémů.

  Nástup dítěte do MŠ

 • Přineste dětem náhradní oblečení, které umístěte do připraveného sáčku s určenou značkou dítěte.
 • V případě pozdějšího nástupu dítěte do mateřské školy, nebo úplného odhlášení dítěte z mateřské školy, informujte vedení školy písemnou formou. Předejdete tak komplikacím, které souvisejí s úhradou za předškolní vzdělávání. Řádně neodhlášené děti jsou nadále vedeny ve stavu přijatých dětí pro daný školní rok a zákonní zástupci jsou povinni uhradit poplatek za předškolní vzdělávání.
 • Další informace se dozvíte v den nástupu dítěte do mateřské školy u učitelek na jednotlivých třídách.
 • Prosíme rodiče, aby se důkladně seznámili se Školním řádem mateřské školy a pravidelně sledovali zveřejněné informace na našich stránkách a vývěskách.

  Doplňkové informace ke stažení 

 • byla zřízena nová část webu, kde naleznete nyní i doplňkové informace ke stažení.
 • nachází se v sekci webu dokumenty - část dokumenty pro rodiče viz. odkaz níže

https://www.msmochov.cz/dokumenty