Mateřská škola Mochov

Plánované akce na 1.pololetí šk.roku 2018/2019

 • 06.09. Cirkus Cecilka
 • 09.10. Fotografování dětí - portrét
 • 22.10. "Co malí medvědi o podzimu nevěděli" - divadlo Koloběžka
 • 31.10. Výlet do Čechovy stodoly u Příbrami - dýňování
 • 07.11. "Do lesa za lesními bytostmi" - projektový den ekoprogram Lesy Praha
 • 14.11. Workshop s p. Annou Junovou - tvořivá dílnička s rodiči, začínáme v 15,30 hod.
 • 21.11. Tématická vycházka - ekologická výchova - odchod z MŠ V 9,00 hod.
 • 29.11. "Když les usíná" - v 9,00 a v 10,00 hod. - Ekoprogram Lesy Praha
 • 05.12. Divadlo Gong Praha - "Birlibánova podivuhodná cesta" a Mikulášská nadílka
 • 6. 12.  Rozsvícení vánočního stromečku v MŠ na školní zahradě v 16,30 hod. - s rodiči.
 • 16. 01. "Učíme zábavně" - První pomoc - program zaměřený na seznámení dětí hravou formou s pravidly první pomoci