Mateřská škola Mochov

 

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
I. POLOLETÍ

 

ZÁŘÍ 2022

 •  Třídní schůzka rodičů - třída " KOŤATA" -  8.9.2022 v 16:00 hod. (malá třída)
 •  Třídní schůzka rodičů - třída "PEJSCI"   -  7.9.2022 v 16:00 hod. (velká třída)
 •  21.9.-  Projektový den mimo MŠ - TOULCŮV DVŮR - STATEČEK S DOMÁCÍMI ZVÍŘATY - třída PEJSCI
 •  28.9. - Státní svátek - MŠ ZAVŘENA

ŘÍJEN

 •   6.10. -  Projektový den v MŠ - VESELÁ VĚDA - "ELEKTŘINA" - třída PEJSCI
 • 14.10. -  Projektový den v MŠ - MUZIKOTERAPIE s pohádkou - obě třídy - dopoledne v MŠ
 • 18.10. -  Divadelní představení v MŠ - "HOUBAŘSKÁ POHÁDKA" - obě třídy
 • 19.10. -  PODZIMNÍ TVOŘENÍ s rodiči - v průběhu odpoledne  od 15:30 hod. ve třídě PEJSKŮ
 • 19.10. -  PODZIMNÍ TVOŘENÍ s rodiči - v průběhu odpoledne od 15 hod. ve třídě KOŤAT
 • 24.10. -  Vánoční fotografování - dopoledne v MŠ - dle zájmu rodičů
 • 28.10. - Státní svátek - MŠ ZAVŘENA

LISTOPAD

 •   2.11. -   Vzdělávací program -" KOUZELNÁ PLANETA  - BORNEO" -  dopoledne v ZŠ - třída PEJSCI  
 •   3.11. -   Logopedická depistáž  v MŠ - dopoledne pro nahlášené děti
 • 17.11. -   Státní svátek - MŠ ZAVŘENA
 • 22.11. -  Divadelní představení v MŠ - "JAK SE V PEKLE KUJOU PIKLE" - obě třídy
 • 25.11. -  Rozsvěcení adventního stromu v Mochově od 17 hodin - vystoupí pouze předškolní děti ze třídy Pejsků

PROSINEC

 •   5.12. -  Mikulášská nadílka  - dopoledne v MŠ - obě třídy
 • 13.12. - Divadelní představení v MŠ - " O VESELÉM VÁNOČNÍM STROMEČKU" - dopoledne - obě třídy
 • 14.12. - Vánoční besídka pro rodiče s malým tvořením - třída PEJSCI -  od 15:30 hodin
 • 15.12. - Vánoční besídka pro rodiče s malým tvořením - třída KOŤATA - od 15:30 hodin
 • 16.12. - Vánoční nadílka  ve třídě PEJSKŮ - dopoledne v MŠ
 • 16.12. - Vánoční nadílka ve třídě  KOŤAT -   dopoledne v MŠ
 • 21.12. - Návštěva dětí v ZŠ - Vánoční besídka  dětí - ukázka - třída PEJSCI - dopoledne