Mateřská škola Mochov

Vychází z rámcového programu pro děti předškolního věku, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Je pozměněn při akcích a jednorázových aktivitách.

  6:30 - 8:30   hry dle volby dětí, individuální činnosti,
  cílená pedagogická nabídka
  8:30 - 10:00   ranní cvičení, hygiena, svačina,
  didakticky zacílené činnosti (individuální,
  skupinové, frontální)
  10:00 - 12:00   pobyt venku - s ohledem na klimatické
  podmínky
  12:00 - 12:45   hygiena, oběd, příprava na odpočinek
  12:45 - 13:15   poslech pohádky, odpočinek všech dětí

  13:15 - 14:00

  odpočinek, spánek, relaxace podle
  individuálních potřeb dětí, klidové činnosti
  dětí s nižší potřebou spánku a odpočinku
  mimo lůžko
  14:00 - 17:00   hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti
  pohybová chvilka, hry dle volby dětí

Chlapec, Kreslený Film, Děti, Comic, Žena, Děvče, Samec

Vchod do MŠ bude otevřen v tomto čase:

6:30 - 8:30 hodin
12:00 - 12:30 hodin
14:30 - 17:00 hodin

Mimo tyto hodiny bude vchod do MŠ uzamčen.

Prosíme o dodržování časového rozmezí.