Mateřská škola Mochov

Vychází z rámcového programu pro děti předškolního věku, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Je pozměněn při akcích a jednorázových aktivitách.

 

6:30 – 8:30

Scházení dětí, volné hry, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity ve třídě.

8:30 – 9:15

 

Ranní komunikační kruh.

Hygiena, příprava na svačinu, svačina

9:15 – 11:30

Řízené činnosti dětí s učitelkou dle vzdělávacího plánu.

Pobyt venku, aktivity na školní zahradě, tematické vycházky do okolí.

11:30 – 12:15

Hygiena, oběd, hygiena, příprava na odpočinek.

Rozcházení dětí po obědě.

12:15 – 14:15

Nejstarší věková skupina – četba pohádky, klid a odpočinek dle potřeby dětí, pak volné individuální činnosti na vymezeném prostoru.

Mladší věková skupina – četba pohádky, klid a odpočinek na lehátku.

14:15 – 15:00

Vstávání, hygiena, pohybová aktivita.

Odpolední svačina, hygiena.

15:00 – 16: 45

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí.

Rozcházení dětí.

17:00

Uzavření MŠ

  • Budova MŠ se pro děti otevírá v 6:30 hodin a uzavírá v 8:30 hodin.
  • Po obědě se děti vyzvedávají od 12:00 hodin do 12:15 hodin.
  • Odpoledne se děti vyzvedávají od 14:45 hodin, do 16:45 hodin.
  • Budova MŠ se uzamyká v 17:00 hodin.
  • Žádáme rodiče o dodržení časového rozmezí.