Mateřská škola Mochov

Mateřská škola Mochov, příspěvková organizace je umístěna v klidném a příjemném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz.  Škola má jednoduše řešený interiér, který zajišťuje dostatečný prostor ke všem vzdělávacím a spontánním aktivitám.  Mateřská škola je školou dvoutřídní. Celková kapacita je 50 dětí. Učebny poskytují zároveň hernu, ložnici, jídelnu a prostor pro tělovýchovné aktivity. Třídy jsou homogenní, rozděleny pro starší a předškolní děti a pro mladší děti. U každé učebny je šatna pro děti, umývárna a sociální zařízení. Obě jsou propojené spojovací chodbou. V budově starší zástavby je umístěna kancelář ředitelky školy, školní jídelna, sklady a kancelář vedoucí školní jídelny. Součástí budovy je kotelna. Zahrady jsou vybavené bezpečnými herními prvky pro předškolní děti. Součástí mateřské školy je výdejna Základní školy Mochov. Mateřskou školu zřizuje Obec Mochov.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
14.10.2022 

STREPTOKOKOVÁ INFEKCE V MŠ

01.10.2022 

První lekce AJ - 4.10.2022

Vážení rodiče,

v úterý 4.10.2022 začíná první lekce výuky anglického jazyka pro děti z mateřské školy. Výuka bude probíhat jednou týdně v úterý od 16:00 - 16:30 hod. Lekce je 30 minut dlouhá a děti se formou her, písniček, básniček a prací s obrázky naučí základní jazykové prvky. Kurzovné činí 45,-Kč. za vyučovací lekci a bude hrazeno pololetně.

25.09.2022 

Logopedická depistáž v MŠ

Logopedická depistáž v mateřské škole v rámci projektu MAP II Brandýsko.

Paní Bc. Dita Šimáčková může  provést orientační logopedické vyšetření u vašich dětí dne 3.11.2022  a to v dopoledních hodinách v prostorách MŠ.

Projevíte-li o logopedické vyšetření u vašich dětí zájem, kontaktujte paní učitelky na třídě. Nutný je váš souhlas s tímto vyšetřením.

Logopedická depistáž je zdarma.

 

28.08.2022 

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milé děti,

školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září.

Seznamy dětí třídy PEJSKŮ a KOŤAT budou k nahlédnutí v šatnách daných tříd.

Ve třídě PEJSKŮ se na vás těší paní učitelky:   Šárka Farkašová, Mgr. Helena Nová, asistentka pedagoga Dagmar Jirounková

Ve třídě KOŤÁTEK se na vás těší paní učitelky: Marcela Kovářová, Eva Svobodová, Eva Krmenčíková, asistentka pedagoga Bc. Kateřina Zachová

S sebou do školky první den především přezutí, převlečení do třídy a vhodné oblečení na pobyt venku.

Další potřebné informace vám předají paní učitelky na třídách.

Třídní schůzky pro rodiče k informacím, organizaci a programu na tento školní rok se budou konat v průběhu měsíce září - datum a čas třídních schůzek bude upřesněn učitelkami na třídách.

Paní hospodářka školy je vám k dispozici pro informace k platbám a stravování.

Těší se na vás celý kolektiv MŠ

23.06.2022 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022 - 2023