Mateřská škola Mochov

Mateřská škola je umístěna v příjemném a klidném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz. Každá třída je pro 25 dětí a slouží zároveň jako herna, ložnice a tělocvična. Původní třída, třída starších dětí, je nábytkem rozčleněna na hrací koutky. V nové třídě, třídě mladších dětí, už koutky vznikají.

Jedná se o moderní stavbu s jednoduchým řešením interiéru. K budově patří celoročně užívaná velká zastíněná zahrada otevřená na severní stranu.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
23.09.2020 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Informace naleznete v příloze.

 

 

23.09.2020 

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

19.09.2020 

Děkujeme

Vážení rodiče,
chceme poděkovat všem rodičům, kteří si nechávají doma děti s respiračním onemocněním.
Chápeme, že to není jednoduché a velmi si vážíme Vaší ohleduplnosti k ostatním dětem a všem zaměstnancům MŠ.

Kolektiv MŠ

19.09.2020 

Projektový den mimo školu v Dobrovicích - zrušeno

Vážení rodiče,
Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v České republice, jsem byla nucena zrušit konání PROJEKTOVÉHO DNE MIMO ŠKOLU v Dobrovicích ze dne 24.9.2020.
Tento projektový den bude uskutečněn ihned, jak to hygienické podmínky dovolí.

Děkuji za pochopení ředitelka mateřské školy

31.08.2020 

Zahájení školního roku 2020/2021 v Mateřské škole Mochov

Provozní doba MŠ: 6.30 – 17hod.

 

Podmínky:

 1. Do MŠ smí přijít jen zcela zdravé dítě, bez známky onemocnění (rýma, kašel, teplota). Rodiče svým dětem každý den ráno změří (před odchodem do mateřské školy) teplotu. Pokud by v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu/horečku, bylo by okamžitě izolováno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout.
 2. Dezinfekce rukou dětí (ráno při vstupu do třídy), dále dle potřeby – zvýšená četnost mytí rukou.
 3. Převzetí dětí mateřskou školou bude probíhat v prostorách šaten jednotlivých tříd.
 4. Jedno dítě bude doprovázet pouze jedna osoba, doprovázejícími by neměli být prarodiče dítěte.
 5. Mateřská škola zajistí převzetí dětí tak, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob v prostorách školy.
 6. Před školou, v šatnách a v areálu školy je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje jen po nezbytně nutnou dobu.
 7. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do mateřské školy vstoupit. Ranní filtr bude zpřísněn, učitelka má právo nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout.
 8. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým desinfekčním mýdlem.
 9. Nošení roušek je pro pracovníky mateřské školy dobrovolné.
 10.  Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě.
 11. Omezení vstupu rodičů do jednotlivých tříd mateřské školy (netýká se rodičů nově přijatých dětí dle dohodnutého adaptačního režimu).
 12. Zákaz nošení vlastních hraček z domova, vyjma malého plyšového kamaráda na odpočinek. Společně s pyžamkem zůstává celý týden na postýlce a v pátek se odnáší společně s pyžamkem na vyprání.

Mateřská škola bude dodržovat všechna nutná hygienická opatření a maximálně zvýšíme četnost úklidu. Zvláště důkladně budou několikrát denně čištěny kliky, madla a další místa se zvýšenou četností dotyků.

 

Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA.

Ochrana Vás rodičů, Vašich rodin, zaměstnanců mateřské školy a zejména

dětí.

 

TATO OPATŘENÍ SE MOHOU DLE VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE 

                       A NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MĚNIT

 

                                                                               Na všechny děti se už moc těšíme

                                                                                         kolektiv mateřské školy.

Mateřská škola Mochov