Mateřská škola Mochov

Mateřská škola je umístěna v příjemném a klidném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz. Každá třída je pro 25 dětí a slouží zároveň jako herna, ložnice a tělocvična. Původní třída, třída starších dětí, je nábytkem rozčleněna na hrací koutky. V nové třídě, třídě mladších dětí, už koutky vznikají.

Jedná se o moderní stavbu s jednoduchým řešením interiéru. K budově patří celoročně užívaná velká zastíněná zahrada otevřená na severní stranu.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
17.11.2020 

Pozdní vyzvedávání dětí z MŠ

Informace naleznete v příloze.

13.11.2020 

Sponzorské dary

Moc děkujeme rodině Danielky za dodávku vánočních stromků – prosinec 2019 a prosinec 2020, rodině Emičky, Lukáška a Matyáška za sponzorský dar – 5 000,- Kč., rodině Pavlínky a Ondreje za sponzorský dar  - 8 000,- Kč., rodině Viktorky za přinesení velkého množství papíru na kreslení. Dále děkujeme panu Kováři za odborné vyčištění koberců v hernách mateřské školy.

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
velice Vám děkujeme za finanční podporu, kterou věnujete naší mateřské škole. S každým, kdo daruje mateřské škole finanční obnos je sepsána Darovací smlouva a finance použijeme pro Vaše děti na hračky do tříd, didaktické pomůcky, knihy, encyklopedie, hračky na zahradu. Budeme se těšit na Vaši podporu a tím i ocenění všeho, čím se snažíme udělat dětem léta strávená ve školce krásná.

Děkujeme

01.11.2020 

Školní jídelna

Vážení rodiče,
od 1.11.2020 všechny dotazy ke školnímu stravování vašich dětí v mateřské škole zodpoví paní Hana Zbýňová.
Kontakt a ostatní informace ŠJ jsou platné ve stejném znění, jako doposud.

Marcela Patocsová
ředitelka MŠ

23.09.2020 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Informace naleznete v příloze.

 

 

23.09.2020 

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Mateřská škola Mochov