Mateřská škola Mochov

Mateřská škola Mochov, příspěvková organizace je umístěna v klidném a příjemném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz.  Škola má jednoduše řešený interiér, který zajišťuje dostatečný prostor ke všem vzdělávacím a spontánním aktivitám.  Mateřská škola je školou dvoutřídní. Celková kapacita je 50 dětí. Učebny poskytují zároveň hernu, ložnici, jídelnu a prostor pro tělovýchovné aktivity. Třídy jsou homogenní, rozděleny pro starší a předškolní děti a pro mladší děti. U každé učebny je šatna pro děti, umývárna a sociální zařízení. Obě jsou propojené spojovací chodbou. V budově starší zástavby je umístěna kancelář ředitelky školy, školní jídelna, sklady a kancelář vedoucí školní jídelny. Součástí budovy je kotelna. Zahrady jsou vybavené bezpečnými herními prvky pro předškolní děti. Součástí mateřské školy je výdejna Základní školy Mochov. Mateřskou školu zřizuje Obec Mochov.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
26.05.2023 

Výskyt vší v MŠ

POZOR – vši v mateřské škole

 

Vážení rodiče,

prohlédněte dětem důkladně vlasy, ve školce se vyskytly vši. Tato nákaza (pedikulóza) patří mezi infekční choroby a takto nakažené dítě do kolektivu nesmí. Pokud výskyt vší u svého dítěte zaznamenáte, dítě do školky neposílejte, dokud nebude nákaza zlikvidována.

 

Děkuji za spolupráci, Marcela Kovářová

26.05.2023 

PEDIKULÓZA

25.04.2023 

Onemocnění COVID-19 a výskyt planých neštovic

Oznamujeme, že ve třídě PEJSKŮ byl nahlášen výskyt onemocněním COVIDEM – 19 a ve třídě KOŤAT bylo nahlášeno onemocnění planými neštovicemi.

Věnujte proto větší pozornost zdravotnímu stavu u svých dětí.

Děkuji za pochopení, Marcela Kovářová, ředitelka školy

24.04.2023 

OMLOUVÁNÍ STRAVY PŘES APLIKACI STRAVA.CZ OD 1.5.2023

Vážení rodiče, strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu - objednávání stravy Internetem.

Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. Spuštění služby proběhne 1.5.2023 od tohoto data jí můžete začít používat.

OBĚDY LZE JEŠTĚ V MĚSÍCI KVĚTNU OMLOUVAT STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM, FORMOU SMS, DO 7,30, NEŽ SI NA NOVÝ SYSTÉM VŠICHNI ZVYKNEME.

!!NOVĚ!! ZMĚNY V APLIKACI PROVÁDĚJTE PROSÍM DO 13.00 HOD. PŘEDCHOZÍHO DNE.

!! NOVINKOU PRO RODIČE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, JE OMLOUVÁNÍ ODPOLEDNÍCH SVAČINEK !!

DĚTI NEBUDOU DOSTÁVAT BALÍČEK S SEBOU DOMŮ, OMLUVENÁ SVAČINA NEBUDE ZAPOČÍTÁNA DO CELKOVÉHO VYÚČTOVÁNÍ. ODHLAŠUJTE PROSÍM STEJNÝM ZPŮSOBEM POMOCÍ APLIKACE DO 13,00 HOD PŘEDCHOZÍHO DNE.

Bližší informace k přihlášení apod. najdete v příloze.

Zbýňová Hana, vedoucí školní jídelny MŠ Mochov

17.04.2023 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Přerušení provozu Mateřské školy Mochov v měsících červenci a srpnu 2023

V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bylo po projednání se zřizovatelem stanoveno omezení a přerušení provozu v Mateřské škole Mochov takto:

V měsíci červenci a srpnu 2023 bude provoz MŠ přerušen  od pondělí  17.7.2023 do pátku 25.8.2023.

Provoz MŠ v měsíci červenci 2023 bude od 3.7.2023 – do 14.7.2023

Provoz MŠ v měsíci srpnu 2023 bude od 28.8.2023 – do 31.8. 2023

 

Nový školní rok 2023/2024 začíná v pátek 1.9.2023.

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Mochov  v době přerušení provozu

Na základě vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, dále podle § 23, 34, 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném  vzdělávání (školský zákon), stanovila ředitelka  Mateřské školy Mochov výši úplaty za měsíc:

Červenec 2023                   244,- Kč

Srpen 2023                         101,- Kč

 

Důvodem přerušení provozu je čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců školy. V průběhu uzavření mateřské školy budou probíhat plánované úpravy vnitřních prostor školy. Následně je naplánovaný generální úklid všech prostor, umývání oken, čištění koberců, desinfekce všech vnitřních prostor mateřské školy, sanitační úklid prostor školní kuchyně.  

Marcela Kovářová, ředitelka mateřské školy