Mateřská škola Mochov

Mateřská škola Mochov, příspěvková organizace je umístěna v klidném a příjemném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz.  Škola má jednoduše řešený interiér, který zajišťuje dostatečný prostor ke všem vzdělávacím a spontánním aktivitám.  Mateřská škola je školou dvoutřídní. Celková kapacita je 50 dětí. Učebny poskytují zároveň hernu, ložnici, jídelnu a prostor pro tělovýchovné aktivity. Třídy jsou homogenní, rozděleny pro starší a předškolní děti a pro mladší děti. U každé učebny je šatna pro děti, umývárna a sociální zařízení. Obě jsou propojené spojovací chodbou. V budově starší zástavby je umístěna kancelář ředitelky školy, školní jídelna, sklady a kancelář vedoucí školní jídelny. Součástí budovy je kotelna. Zahrady jsou vybavené bezpečnými herními prvky pro předškolní děti. Součástí mateřské školy je výdejna Základní školy Mochov. Mateřskou školu zřizuje Obec Mochov.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
22.11.2022 

UZAVŘENÍ MŠ

18.11.2022 

INFORMACE PRO RODIČE

Kroužek  LOGOPEDIE S KAMARÁDEM (nově přejmenovaný na ČESKÝ JAZYK S KAMARÁDEM) se v tomto školním roce 2022/2023 v MŠ NEUSKUTEČNÍ pro nízký počet přihlášených dětí. Rodičům, kteří již odeslali platbu na účet Studia kamarád, bude tato platba vrácena zpět na jejich účet.

Děkuji za pochopení

Marcela Kovářová, ředitelka školy

 

14.11.2022 

Zrušení hodiny AJ

Vážení rodiče,

pro nemoc lektora se v úterý 15.11.2022 ruší hodina ANGLIČTINY v MŠ.

Děkuji za pochopení

Marcela Kovářová, ředitelka školy

14.10.2022 

STREPTOKOKOVÁ INFEKCE V MŠ

04.10.2022 

Rekonstrukce střechy MŠ

Vážení rodiče, od středy 5.10.2022 bude ve venkovních prostorách MŠ probíhat rekonstrukce střešní krytiny na budově třídy KOŤAT. V rámci zajištění bezpečnosti dětí i všech dospělých osob pohybujících se ve venkovních prostorách MŠ vás prosím o obezřetnost.

Děkuji za pochopení

Marcela Kovářová, ředitelka MŠ