Mateřská škola Mochov

Mateřská škola Mochov, příspěvková organizace je umístěna v klidném a příjemném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz.  Škola má jednoduše řešený interiér, který zajišťuje dostatečný prostor ke všem vzdělávacím a spontánním aktivitám.  Mateřská škola je školou dvoutřídní. Celková kapacita je 50 dětí. Učebny poskytují zároveň hernu, ložnici, jídelnu a prostor pro tělovýchovné aktivity. Třídy jsou homogenní, rozděleny pro starší a předškolní děti a pro mladší děti. U každé učebny je šatna pro děti, umývárna a sociální zařízení. Obě jsou propojené spojovací chodbou. V budově starší zástavby je umístěna kancelář ředitelky školy, školní jídelna, sklady a kancelář vedoucí školní jídelny. Součástí budovy je kotelna. Zahrady jsou vybavené bezpečnými herními prvky pro předškolní děti. Součástí mateřské školy je výdejna Základní školy Mochov. Mateřskou školu zřizuje Obec Mochov.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
22.11.2023 

UZAVŘENÍ MŠ - prosinec 2023

20.11.2023 

27.11.2023 - STÁVKA - MŠ OTEVŘENA

Vážení rodiče, dne 27.11.2023 by měla proběhnout stávka zaměstnanců ve školství. Konečné rozhodnutí má být 23.11.2023. Pokud se stávka zaměstnanců ve školství uskuteční, naše MŠ zůstane v tento den OTEVŘENA.

Všichni zaměstnanci školy se ztotožňují s cílem stávky.

13.10.2023 

Prosba - třída Koťata

02.10.2023 

Kroužky - školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

  • Kroužek Taneční s prvky baletu bude ve školním roce 2023/2024 probíhat každou středu v čase od 16:00 hodin – do 16:45 hodin v prostoru třídy Koťat.

První hodina tanečního kroužku začíná ve středu 11.10.2023 v 16 hodin.

  • Kroužek Zábavná angličtina se ve školním roce 2023/2024 neuskuteční pro velmi nízký zájem. Rodiče, kteří projevili zájem o kroužek pro své děti, mohou kontaktovat agenturu, která kroužek pořádá a domluvit se na jiném řešení.

Děkuji za pochopení, Marcela Kovářová

02.10.2023 

Seznámení se s Preventivním programem MŠ

Vážení rodiče, seznamte se prosím s Preventivním programem MŠ - viz. příloha

Děkuji, Marcela Kovářová