Mateřská škola Mochov

Mateřská škola Mochov, příspěvková organizace je umístěna v klidném a příjemném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz.  Škola má jednoduše řešený interiér, který zajišťuje dostatečný prostor ke všem vzdělávacím a spontánním aktivitám.  Mateřská škola je školou dvoutřídní. Celková kapacita je 50 dětí. Učebny poskytují zároveň hernu, ložnici, jídelnu a prostor pro tělovýchovné aktivity. Třídy jsou homogenní, rozděleny pro starší a předškolní děti a pro mladší děti. U každé učebny je šatna pro děti, umývárna a sociální zařízení. Obě jsou propojené spojovací chodbou. V budově starší zástavby je umístěna kancelář ředitelky školy, školní jídelna, sklady a kancelář vedoucí školní jídelny. Součástí budovy je kotelna. Zahrady jsou vybavené bezpečnými herními prvky pro předškolní děti. Součástí mateřské školy je výdejna Základní školy Mochov. Mateřskou školu zřizuje Obec Mochov.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
16.05.2022 

UZAVŘENÍ MŠ - 20.5.2022

POZOR – ZMĚNA

VÁŽENÍ RODIČE,

Z NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE dojde v pátek 20.5.2022 K PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ MOCHOV Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ. 

Podrobné informace viz.leták.

Děkuji za pochopení

Marcela Kovářová, ředitelka školy

16.05.2022 

LETÁK - VODA

11.05.2022 

Kritéria - ZÁPIS DO MŠ - UKRAJINA

11.05.2022 

Kritéria - ZÁPIS DO MŠ - UKRAJINA

11.05.2022 

Zápis - DALŠÍ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

do Mateřské školy Mochov, okres Praha – východ, Na Dolejšku 286, příspěvková organizace

na školní rok 2022 – 2023

pro děti z Ukrajiny:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince.

                        6.června 2022 v době od 10:00 do 16:00 hod.

    proběhne :                                                                                          a

                        7. června 2022 v době od 10:00 do 13:00 hod.

v budově MŠ Mochov

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a vízový štítek nebo cestovní pas. Tiskopis žádosti si mohou stáhnout na webových stránkách školy www.msmochov.cz nebo si jej vyzvednout v budově MŠ. Zákonným zástupcům, kteří nejsou státními občany ČR, nerozumí a nemluví česky, je doporučeno dostavit se k zápisu s tlumočníkem.                                                                                                                                   Marcela Kovářová, ředitelka školy