Mateřská škola Mochov

Mateřská škola Mochov, příspěvková organizace je umístěna v klidném a příjemném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz.  Škola má jednoduše řešený interiér, který zajišťuje dostatečný prostor ke všem vzdělávacím a spontánním aktivitám.  Mateřská škola je školou dvoutřídní. Celková kapacita je 50 dětí. Učebny poskytují zároveň hernu, ložnici, jídelnu a prostor pro tělovýchovné aktivity. Třídy jsou homogenní, rozděleny pro starší a předškolní děti a pro mladší děti. U každé učebny je šatna pro děti, umývárna a sociální zařízení. Obě jsou propojené spojovací chodbou. V budově starší zástavby je umístěna kancelář ředitelky školy, školní jídelna, sklady a kancelář vedoucí školní jídelny. Součástí budovy je kotelna. Zahrady jsou vybavené bezpečnými herními prvky pro předškolní děti. Součástí mateřské školy je výdejna Základní školy Mochov. Mateřskou školu zřizuje Obec Mochov.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
23.06.2022 

Výsledky přijímacího řízení LEX Ukrajina pro školní rok 2022 - 2023 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - registrační čísla

23.06.2022 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022 - 2023

02.06.2022 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Vážení rodiče,

v úterý 14.6.2022  se v 16:00 hodin koná informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ.

Setkání proběhne ve třídě KOŤAT (boční vchod do budovy školy).

Účast jednoho z rodičů je nutná.

  Marcela Kovářová, ředitelka školy

31.05.2022 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - Registrační čísla

31.05.2022 

Registrační čísla