Mateřská škola Mochov

Mateřská škola Mochov, příspěvková organizace je umístěna v klidném a příjemném prostředí, téměř na kraji obce, kde je minimální silniční provoz.  Škola má jednoduše řešený interiér, který zajišťuje dostatečný prostor ke všem vzdělávacím a spontánním aktivitám.  Mateřská škola je školou dvoutřídní. Celková kapacita je 50 dětí. Učebny poskytují zároveň hernu, ložnici, jídelnu a prostor pro tělovýchovné aktivity. Třídy jsou homogenní, rozděleny pro starší a předškolní děti a pro mladší děti. U každé učebny je šatna pro děti, umývárna a sociální zařízení. Obě jsou propojené spojovací chodbou. V budově starší zástavby je umístěna kancelář ředitelky školy, školní jídelna, sklady a kancelář vedoucí školní jídelny. Součástí budovy je kotelna. Zahrady jsou vybavené bezpečnými herními prvky pro předškolní děti. Součástí mateřské školy je výdejna Základní školy Mochov. Mateřskou školu zřizuje Obec Mochov.


Informujeme

Mateřská škola Kochánky
06.06.2021 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Dne 25.6.2021 se ve třídě KOŤAT ( boční vchod do budovy školy) v 16:00 hodin koná informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ.

S sebou: respirátor, propisku.

Na schůzce budete podepisovat potřebné dokumenty.

Schůzka se koná bez dětí a za dodržení všech hygienických pravidel vzhledem ke COVID-19.

04.06.2021 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY MOCHOV

Přihlášení žáků ZŠ Mochov ke stravování ve školním roce 2021/2022

 

Z  důvodu rekonstrukce ZŠ Mochov ve školním roce 2020/2021, je důležité znovu přihlásit žáky ZŠ Mochov ke stravování na školní rok 2021/2022 ve školní jídelně a to na základě závazné přihlášky.

Přihlášku ke stravování si lze stáhnout na webu MŠ Mochov www.msmochov.cz/dokumenty v sekci Formuláře ke stažení, nebo vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny v Mateřské škole Mochov.

Vyplněnou přihlášku prosím vhazujte do poštovní schránky Mateřské školy Mochov nejpozději do 30.6.2021. V případě dotazů mne můžete kontaktovat telefonicky či emailem.

PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO KONCE ČERVNA, OBĚDY BUDOU VYDÁNY POUZE PŘEDEM PŘIHLÁŠENÝM STRÁVNÍKŮM!

Stravné se platí zálohově, proto je nutné zaslat platbu na měsíc září 2021 do 20. srpna 2021. Veškeré informace o platbách a další informace ke školnímu stravování naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny www.msmochov.cz/dokumenty.

 

Výše zálohy na stravné je        560,- Kč. (7-10 let)

                                                   640,- Kč. (11 let)

                                              

Děkuji.

Hana Zbýňová, DiS.

vedoucí školní jídelny MŠ Mochov

Informace na tel. 775 599 753 nebo na emailu ms.mochov.sj@seznam.cz.

 

 

 

27.05.2021 

Rozhodnutí - seznam přijatých dětí

27.05.2021 

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy na školní rok 2021/2022

 

Zveřejněním seznamu přijatých dětí podle registračního čísla se považuje Rozhodnutí za doručené.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ bude doručeno zákonným zástupcům doporučeně s dodejkou.

 

Pokud to protiepidemická opatření dovolí, bude se v červnu 2021 konat informativní schůzka pro rodiče dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022. Informace Vám budou doručeny e-mailem.

 

Marcela Patocsová

Ředitelka MŠ

24.05.2021 

Oznámení o přerušení dodávky vody

Mateřská škola Mochov