Mateřská škola Mochov

 

Naše škola realizuje projekt:  Školní asistent pro MŠ Mochov II

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016095

 

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin: polytechnické vzdělávání, čtenářská pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj, ICT.

Zapojením odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ, realizací projektových dnů ve škole a projektových dnů mimo školu.

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.