Mateřská škola Mochov


 

Naše škola realizuje projekt:  Školní asistent pro MŠ Mochov II

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016095

 

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin: polytechnické vzdělávání, čtenářská pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj, ICT.

Zapojením odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ, realizací projektových dnů ve škole a projektových dnů mimo školu.

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

PROJEKT - ŠKOLNÍ ASISTENT PRO MŠ MOCHOV II - BYL UKONČEN

 


Naše škola realizuje projekt:  Školní asistent pro MŠ Mochov III

Registrační číslo:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022210

 

Projekt je zaměřen na personální podporu prostřednictvím školního asistenta a zapojením odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ, realizací projektových dnů ve škole a projektových dnů mimo školu.

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

PROJEKT - ŠKOLNÍ ASISTENT PRO MŠ MOCHOV III - BYL UKONČEN k 30.11.2022

 

 

 

 

Naše škola realizuje projekt:  Podpora vzdělávání v MŠ Mochov – Šablony OP JAK

 

reg. číslo:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0007307

 

Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I

Operační program Jan Amos Komenský

 

Projekt je zaměřen na inovativní vzdělávání dětí v MŠ, školní asistent MŠ a vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.