Mateřská škola Mochov

Je orientační, vychází z rámcového programu pro děti předškolního věku, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Je pozměněn při akcích a jednorázových aktivitách

6:30 – 8:30 Scházení dětí, volné hry, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity ve třídě.
8:30 – 9:15 Ranní komunikativní kruh. Hygiena, příprava na svačinu, svačina
9:15 - 11:30 Řízené činnosti dětí s učitelkou dle vzdělávacího plánu. Pobyt venku, aktivity na školní zahradě, tematické vycházky do okolí
11:30 -12:15 Hygiena, oběd, hygiena, příprava na odpočinek. Rozcházení dětí po obědě.
12:15 -14:15 Nejstarší věková skupina četba pohádky, klid na lehátku 30 min., dle potřeby i déle, pak volné individuální činnosti na vymezeném prostoru. Mladší věková skupina – četba pohádky, spánek.
14:15 -15:00 Vstávání, hygiena, pohybová aktivita. Odpolední svačina
15:00 -17:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí. Rozcházení dětí.