Provozní a organizační řád školní jídelny a výdejny ZŠ

Mateřská škola Mochov, okres Praha východ

Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov, okres Praha – východ
Tel. 326 992 425
Tel. 775 599 753 – vedoucí ŠJ
IČO:75031191
e-mail: ms.mochov@seznam.cz
e-mail: skolka.mochov@mochov.cz – (pro komunikaci s vedoucí ŠJ a učitelkami)

Provozní a organizační řád školní jídelny a výdejny ZŠ 

 1. Za veškerý provoz školní jídelny je odpovědná vedoucí školní jídelny. Zaměstnanci školní jídelny jsou bezprostředně podřízeni vedoucí školní jídelny.
 2. Dotazy na vedoucí ŠJ: od 13:00 – 14:30h, tel.: 775 599 753.
 3. Úkolem pracovnic školní jídelny je denně připravit a vydat teplou stravu, svačiny, nápoje, pitný režim a popř. další doplňky k hlavnímu jídlu.
 4. Provozní doba školní jídelny:

6:30 – 15:30 hodin

   Výdej svačin a obědu v MŠ 

Celkový čas jídla

–           8:55 hodin
–          11:55 hodin
–          14:55 hodin
 • svačiny od 8:25
 • oběd  od  11:30
 • svačiny od 14:15

Po předání přesnídávek a svačin do tříd MŠ, školní jídelna nezodpovídá za další manipulaci s nimi.

   Výdej obědů v ZŠ

 • oběd od 11:45 – 13:20 hodin
 1. Jídelníček je zveřejněný na nástěnkách v šatnách obou tříd MŠ a ve školní jídelně ZŠ. Dále na internetových stránkách www.strava.cz
 2. Žák ZŠ si vezme u výdejního okénka příbor a talíř s polévkou. Po konzumaci polévky odnáší talíř na určené sběrné místo. Stejný postup se opakuje i u hlavního pokrmu. V případě nedojedeného pokrmu odstraňují žáci zbytky do určené nádoby na sběrném místě.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vracení k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jogurty, tvarohové krémy, pudinky, apod. nesmí být vydávány v balení z obchodu, ale musí být vydávány v miskách.

 1. Dětem MŠ nalévá polévku z polévkové mísy na připravené talíře na stole kuchařka. Po konzumaci polévky odnáší dítě talíř na místo k tomu určené. Z určeného místa si vezme talíř s  hlavním pokrmem. Stejný postup se opakuje i u hlavního jídla. V případě nedojedeného pokrmu, odstraňují děti zbytky jídla do určené nádoby.

Množství a druh tekutin si děti vybírají samy.

 1. Ke školnímu stravování přihlašují dítě i žáka zákonní zástupci u vedoucí školní jídelny vyplněním přihlášky ke stravování, platnou po dobu docházky do mochovské MŠ a ZŠ.
 2. Cena stravného

MŠ: záloha 800,- stravné + 500,- úplata za MŠ – odesílaná sečtená platba na účet:    (předškolní děti úplatu neplatí)

ZŠ: záloha 530,-  stravné

3 – 6 let 6 – 7 let (odklad) 6 – 11 let
1. – 5. třída
přesnídávka 8,- 9,-
oběd 17,- 19,- 24,-
přesnídávka 7,- 8,-
celkem 32,- 36,- 24,-

 Platba stravného se provádí formou bezhotovostního převodu. Informace o platbách stravného je možné zjistit na stránkách www.strava.cz

Je nutné zadat číslo naší školní jídelny   5402

Přihlašovací údaje:

Uživatel:         – příjmení a jméno dítěte, psáno bez háčků a čárek, psáno dohromady

Heslo:                         – prozatím je nastaveno evidenční číslo Vašeho dítěte, pod kterým je vedeno v    systému. Heslo lze na internetu změnit.

Velmi důležité – evidenční číslo je současně i variabilním symbolem pro platbu přes účet.

Sečtenou platbu (stravné + úplatu) je možné hradit na účet mateřské školy 181721359/0300.

V programu evidence plateb dojde k automatickému oddělení nejprve částky za úplatu a zbytek zaplacené částky bude použit k úhradě stravného.

Kontrola úhrady úplaty a stravného bude prováděna každý měsíc vždy k 20. dni. Platba je tedy na následující měsíc!

Stav účtu – čerpání stravného – jednotlivých strávníků bude aktualizován zpravidla 1x týdně, a to k pátku.

Vyúčtování stravného (vracení přeplatků) bude prováděno k 31. 1. a k 30. 6.

 1. Obědy se odhlašují v MŠ 
 • do sešitů přihlášených – odhlášených dětí, v šatnách obou tříd
 • telefonicky 326 992 425
 • telefonicky – SMS 775 599753
 • e-mailem skolka.mochov@mochov.cz 

Strávník musí mít odhlášený oběd nejpozději do 7 hodin daného dne.

V případě nepřítomnosti v den výletu, se odhlašuje předchozí den do 7 hodin.

 • První den nepřítomnosti má strávník nárok na odebrání jídla v době výdeje MŠ a ZŠ do přinesených nádob. Pro žáky ve výdejně ZŠ a pro děti ve třídě MŠ – pověřená osoba si z talířů do přinesených nádob přesune na určeném místě porce jídla.
 • V dalších dnech nepřítomnosti nemá dítě nebo žák nárok na odebrání jídla v rámci školního stravování.

V případě kontroly docházky dětí a žáků evidované vedoucí ŠJ a porovnání docházky vedené učitelkami MŠ a ZŠ, lze zjistit skutečnou dobu nepřítomnosti dítěte.

 1. Žáci ZŠ jsou v době prázdnin automaticky odhlášeni.

Platnost řádu od 1.9.2016

 

……………………….                                                       ………………………….

Miroslava Kverková                                                                   Marie Skálová
ředitelka MŠ                                                                                vedoucí ŠJ

Odkazy:

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Novela vyhlášky o školním stravování 463/2011Sb.

Facebook příspěvky