Přehled cen stravného od 1.5.2017

Přehled cen od 1.5.2017
Od 1.5.2017 se mění ceny obědů v MŠ v souladu s vyhl. 107/2005 Sb. o stravování  – dosud nebyl v ceně zohledněn pitný režim.
ZŠ zůstává beze změn.
MŠ 3-6 let MŠ 6-7 let (odklad) ZŠ 1.-5. třída
Přesnídávka 8,- Kč 9,- Kč
Oběd 20,- Kč 22,- Kč 24,- Kč
Svačina 7,- Kč 8,- Kč
35,- Kč 39,- Kč
Záloha na stravné 800,- Kč 850,- Kč 530,- Kč
Školné 500,- Kč
Číslo účtu zůstává stejné 181721359/0300
(platbu školného a stravného dohromady, předškoláci školné neplatí)
variabilní symbol: evidenční číslo dítěte
specifický symbol (nebo do poznámky): jméno dítěte
Stav konta Vašeho dítěte (ze kterého se čerpá stravné i školné) lze i nadále kontrolovat na www.strava.cz (aktualizuje se vždy koncem týdne)
Výběr jídelny: 5402
Uživatel: novakvaclav (příjmení a jméno dítěte – psáno dohromady, malými písmeny a bez diakritiky)
Heslo: evidenční číslo dítěte – heslo lze změnit; při zapomenutí hesla mne, prosím, kontaktujte v dopoledních hodinách (tel: 775 599 753)
Vedoucí ŠJ: Markéta Duchková
Facebook příspěvky