Informace k placení stravného a úplaty na září

Informace k placení stravného a úplaty na září

Splatnost 20.srpna

Číslo účtu: 181721359/0300

Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte, které obdržíte od vedoucí školní jídelny (program neumí přiřazovat platby na základě jména !!!)

Aktualizace systému každý pátek odpoledne.

Strávníci, kteří nebudou mít zaplaceno k 31.8., nebudou zařazeni do stravování = nedostanou oběd.

 MŠ: záloha 900-960,- stravné + 500,- úplata za MŠ (předškolní děti úplatu neplatí)

ZŠ: záloha 530,-  stravné

 

Odhlašování a nahlašování stravy

 • Obědy se odhlašují v MŠ do sešitů přihlášených a odhlášených dětí, v šatnách obou tříd.
 • SMS na telefon 775 599 753
 • e-mailem na skolka.mochov@mochov.cz
 • Odhlašování na pevnou linku školky bylo zrušeno!!!
 • Strávník musí mít odhlášený oběd nejpozději do 7:30daného dne.
 • V případě nepřítomnosti v den výletu, je třeba odhlásit dítě do 7:30 předešlého dne.
 • Odhlášení přijaté po půl osmé bude zohledněno až následující den.
 • Zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte.
 • V dalších dnech nepřítomnosti nemá dítě nárok na odebrání jídla v rámci školního stravování.
 • Za neodebranou nebo neodhlášenou stavu se finanční náhrada neposkytuje.
 • U žáků ZŠ – omluvením žáka v ZŠ nedojde automaticky k odhlášení stravy, je třeba dodržet postup odhlašování popsaný výše.
 • V případě kontroly docházky dětí a žáků evidované vedoucí ŠJ a porovnání docházky vedené učitelkami MŠ a ZŠ, lze zjistit skutečnou dobu nepřítomnosti dítěte.
 • Žáci ZŠ jsou v době prázdnin automaticky odhlášeni.

 

3 – 6 let 6 – 7 let (odklad) 6 – 11 let

1. – 5. třída

přesnídávka 8,- 9,-
oběd 20,- 22,- 24,-
přesnídávka 7,- 8,-
celkem 35,- 39,- 24,-

 

Facebook příspěvky