Informace k placení stravného a úplaty na září

Informace k placení stravného a úplaty na září

Splatnost 20.srpna

Číslo účtu: 181721359/0300

Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte, které obdržíte od vedoucí školní jídelny (program neumí přiřazovat platby na základě jména !!!)

Aktualizace systému každý čtvrtek odpoledne.

Strávníci, kteří nebudou mít zaplaceno k 31.8., nebudou zařazeni do stravování = nedostanou oběd.

 MŠ: záloha 800,- stravné + 500,- úplata za MŠ (předškolní děti úplatu neplatí)

ZŠ: záloha 530,-  stravné

 

3 – 6 let 6 – 7 let (odklad) 6 – 11 let

1. – 5. třída

přesnídávka 8,- 9,-
oběd 20,- 22,- 24,-
přesnídávka 7,- 8,-
celkem 35,- 39,- 24,-

 

Facebook příspěvky