ZÁPIS do Mateřské školy Mochov na školní rok 2017 – 2018

ZÁPIS do Mateřské školy Mochov, okres Praha-východ na školní rok 2017 – 2018

se bude konat v úterý  2.května 2017 od 7.00 do 9.15.hod v ředitelně mateřské školy, od 9.15 do 11.15 hod. v nové třídě mateřské školy a od 14.45 do 17.00 hod. v ředitelně mateřské školy.

Novou část mateřské školy, která patří mladším dětem, si můžete v určené době celou prohlédnout a děti si tu pod Vaším dohledem mohou pohrát. V době zápisu v nové třídě můžete nahlédnout i do třídy starších dětí.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jejíž součástí je Vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (t.j. potvrzení podmínek § 50 zákona č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví) si můžete vyzvednout ve vstupní chodbě hlavní budovy mateřské školy od pondělí 3. 4. do pátku 7. 4. 2017, a to vždy od 6.30 do 8.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod., nebo získat na stránkách mateřské školy www.msmochov.cz.

K zápisu s sebou přineste: rodný list dítěte.

Konání zápisu bude oznámeno veřejnosti nejpozději 14 dní před zápisem  vyvěšením barevných letáčků: v MŠ, ve vitríně OÚ, ve zdravotním středisku a ve zdejších obchodech).

Seznam dětí přijatých i nepřijatých k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen na informační tabuli před mateřskou  školou a na www.msmochov.cz  ve středu 31. 5.2017 (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění zákona č. 370/2012 Sb., § 37 odst. 1). Doklad o nepřijetí (ale i přijetí) si vyzvedněte v MŠ téhož dne od 7.00 do 8.00 hod. nebo od 15.00 do 16.00 hod.

Miroslava Kverková, ředitelka

——

Ke stažení: žádost o přijetí 2017 (DOC/Word), žádost o přijetí 2017 pdf (PDF)

Další informace:

Facebook příspěvky