Výsledek zápisu ze dne 2. 5.2017

Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ

Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov, okres Praha-východ, tel. + fax: 326992425, e-mail: ms.mochov@seznam.cz

 Výsledek zápisu ze dne 2. 5.2017

 Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9.2017 evidovaných pod registračními čísly:

Č.j.   58/2017

Registrační číslo  
2 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
16 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
1 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
7 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
9 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
4 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
8 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
14 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
15 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
19 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
5 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
12 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017
6 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2017

Vyvěšeno dne 30. 5.2017

Ponechat do dne 15. 6.2017

 

Miroslava Kverková

ředitelka mateřské školy

 

 Zákonný zástupce dítěte,

který podával Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy Mochov, okres Praha-východ pro školní rok 2017-18:

 

  • jeho dítě nebylo přijato – si převezme v ředitelně mateřské školy ROZHODNUTÍ o nepřijetí…. 30.5.2017 od 15.30 hod. do 17.00 hod.

Nebo po tomto datu bude zasláno poštou („do vlastních rukou“).

 

  • jeho dítě bylo přijato – si doklad převzít nemusí. Doklad pak zůstane v mateřské škole založen ve SPISU dítěte.

 

  • V mateřské škole si vyzvedne EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ, který doma vyplní. Potvrzený Evidenční list odevzdá 1.9.2017  v mateřské škole.


 

Ve středu 7. 6.2017

od 17.00 hod.

bude schůzka s rodiči přijatých dětí

ve třídě mladších dětí – v nové budově.

Program: základní informace

placení: stravné a úplata – program pro ŠJ

předání evidenčních listů a přihlášek ke stravování – k    vyplnění


 

Facebook příspěvky