Orientační režim dne

Orientační režim dne

Mladší děti:

Ráno se scházíme v oddělení starších dětí (zpravidla do 7.30 hod.). Odpoledne jsou mladší děti zpravidla od 15.30 hod. opět v oddělení starších  dětí.

6.30   8.25 scházení dětí, volné hry a činnosti, (případně didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), individuální rozhovory, pohybové aktivity (ranní cvičení)
8.25 8.55 Hygiena, svačina
8.55 9.15 HLAVNI ZÁJMOVÁ ČINNOST – řízená vzdělávací činnost podle TVP, individuální práce s dítětem
9.15 11.15 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.15 12.15 převlékání, hygiena, oběd, hygiena, příprava na spaní
12.15 14.05 pohádka, příběh před spaním – čtení, odpočinek, náhradní nespací aktivity (tiché hry u stolečků)
14.05   14.40 převlékání, hygiena, svačina
14.40 16.00 volné hry a činnosti, didakticky cílené činnosti, individuální práce s dítětem,

podle teploty v jarních, letních a podzimních měsících na zahradě MŠ

16.00 17.00 volné hry a činnosti (prodloužený provoz mateřské školy hrazený zřizovatelem)

–          podle teploty v jarních, letních a podzimních měsících na zahradě MŠ

 

Starší děti:

6.30   8.25 scházení dětí, volné hry a činnosti, (případně didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), individuální rozhovory, pohybové aktivity (ranní cvičení)
8.25 8.50 Hygiena, svačina
8.50 9.20 HLAVNI ZÁJMOVÁ ČINNOST – řízená vzdělávací činnost podle TVP, individuální práce s dítětem
9.20 11.20 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.20 12.15 převlékání, hygiena, oběd, pohádka před spaním (DVD, video) – 10 min. hygiena, příprava na spaní
12.15 14.00 pohádka, příběh před spaním – čtení, odpočinek náhradní nespací aktivity (tiché hry u stolečků)
14.00   14.35 převlékání, hygiena, svačina
14.35 16.00 volné hry a činnosti, didakticky cílené činnosti, individuální práce s dítětem

podle teploty v jarních, letních a podzimních měsících na zahradě MŠ

16.00 17.00 volné hry a činnosti (prodloužený provoz mateřské školy hrazený zřizovatelem)

–       podle teploty v jarních, letních a podzimních měsících na zahradě MŠ

  • Pobyt venku se uskutečňuje každý den. V případě dlouhodobě nepříznivého počasí, kterým se rozumí vytrvalý déšť, vichřice a teploty nižší -10°C, led, vysoké teploty v letních měsících – se pobyt venku nekoná.
  • Náhradní činnost probíhá v jednotlivých třídách.
  • Vycházky jsou zařazovány podle tématu týdne, ale i podle počasí a počtu přítomných učitelek.

Scházení dětí do 8.00 hod.

 Vyzvedávání dětí: po obědě 12.00 – 12.15 hod.

                              po odpolední svačině od 14.40 hod., případně po dohodě v jiném čase

 Platné od 1.9.2016

Facebook příspěvky