Konzultační hodiny

Konzultační hodiny

  • ředitelky mateřské školy:

nejsou pevně stanoveny. Máte-li zájem o informace, domluvte si termín

  • osobně
  • na telefonu školky 326992425
  • na služebním telefonu 773227107
  • na e-mailu: ms.mochov@seznam.cz

–  pedagogických pracovníků

nejsou pevně stanoveny. Máte-li zájem o informace o svém dítěti, domluvte si vhodný termín

  • osobně s danou učitelkou
  • na telefonu školky 326992425
  • na e-mailu: skolka.mochov@mochov.cz

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole jak učitelkami, tak i informacemi na nástěnkách v šatnách obou tříd a na webových stránkách školy.

Krátké individuální informace rodičů učitelce nebo učitelky rodičům:  při předávání dětí ráno, v poledne nebo odpoledne.

21.9.2016

Facebook příspěvky