Výsledek zápisu 2017

Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ

Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov, okres Praha-východ, tel. + fax: 326992425, e-mail: ms.mochov@seznam.cz

 Výsledek zápisu ze dne 4. 5.2016

 Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9.2016 evidovaných pod registračními čísly:

Č.j.   94/2016

Registrační číslo
5 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
31 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
20 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
14 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
11 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
13 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
6 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
25 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
29 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
9 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
8 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
12 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
18 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
28 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
21 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016
26 Přijímá se k docházce do mateřské školy od 1. 9.2016

 

Vyvěšeno dne 1. 6.2016

Ponechat do dne 16. 6.2016

Miroslava Kverková

ředitelka mateřské školy

 

 Zákonný zástupce dítěte,

který podával Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy Mochov, okres Praha-východ pro školní rok 2016-17:

 

  • jeho dítě nebylo přijato – si převezme v ředitelně mateřské školy ROZHODNUTÍ o nepřijetí…. 1. 6.2016 od 7 hod. do 8.00 hod. a

od 15.00 hod. do 16.00 hod. Nebo po tomto datu bude zasláno poštou („do vlastních rukou“).

 

  • jeho dítě bylo přijato – si doklad převzít nemusí. Doklad pak zůstane v mateřské škole založen ve SPISU dítěte.

V mateřské škole si vyzvedne  EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ, který doma vyplní a v srpnu  – před nástupem dítěte do MŠ – nechá potvrdit zdravotní stav dítěte u jeho ošetřujícího lékaře. Potvrzený Evidenční list odevzdá 1.9.2016  v mateřské škole.

 

 

 

Ve středu 8. 6.2016

od 17.00 hod.

bude schůzka s rodiči přijatých dětí

ve třídě mladších dětí – v nové budově.

Program: základní informace

placení: stravné a úplata – nový program pro ŠJ

předání evidenčních listů a přihlášek ke stravování – k    vyplnění

 

 

 

Facebook příspěvky