Novela školského zákona

Vládou schválená novela školského zákona zavádí povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, a to od školního roku 2017/2018. Povinný předškolní rok bude ve veřejných předškolních zařízeních bezplatný a bude možné jej plnit podle možností a potřeb dětí – buď v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, nebo případně za určitých podmínek individuálně. Děti mladší pěti let také budou mít nárok na místo v mateřské škole, a to konkrétně od školního roku 2017/2018 pro čtyřleté děti a od následujícího školního roku pro děti tříleté.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-novelu-skolskeho-zakona?lang=1&ref=m

Facebook příspěvky