Střednědobý výhled rozpočtu 2018 a 2019

Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ
Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov, okres Praha-východ
příspěvková organizace, tel. + fax: 326 992 425, e-mail: ms.mochov@seznam.cz

Č.j. 47/2017                                                                          V Mochově, dne 12. 4. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019

Rok 2018

Příjmy:
Předpokládané příjmy od zřizovatele 1,215.000,-
Předpokládané vlastní příjmy 196.000,-
Předpokládané výdaje 1,411.000,-
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy 2,776.000,-
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy 2,776.000,-

Rok 2019

Příjmy:
Předpokládané příjmy od zřizovatele 1,215.000,-
Předpokládané vlastní příjmy 196.000,-
Předpokládané výdaje 1,411.000,-
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy 2,776.000,-
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy 2,776.000,-

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ na roky 2018 a 2019 schválilo dne 28. 03. 2017 zastupitelstvo obce Mochov usnesením č. 8/2 (k bodu 7).

Miroslava Kverková, v.r.
ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno: 18. 4. 2017
Sejmuto:

Facebook příspěvky