Rozpočet 2018

Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ
Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov, okres Praha-východ
příspěvková organizace, tel. + fax: 326 992 425, e-mail: info@msmochov.cz

V Mochově, dne 21. 12. 2017

Rozpočet na rok 2018

Příjmy:
Příjmy od zřizovatele 1,381.000 Kč
Vlastní příjmy 194.000 Kč
Výdaje celkem: 1,575.000 Kč

Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ na rok 2018 schválilo zastupitelstvo obce Mochov dne 14. 12. 2017 usnesením č. 5/8 (k bodu 7).

Šárka Králová,
ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno: 22. 12. 2017
Sejmuto:

Ke stažení: Rozpočet MŠ 2018

Facebook příspěvky