Rozpočet 2017

Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ
Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov, okres Praha-východ
příspěvková organizace, tel. + fax: 326 992 425, e-mail: ms.mochov@seznam.cz

Č.j. 46/2017                                                                               V Mochově, dne 12. 4. 2017

Rozpočet na rok 2017

Příjmy:
Příjmy od zřizovatele 1,215.000 Kč
Vlastní příjmy 196.000 Kč
Výdaje celkem: 1,411.000 Kč

Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ na rok 2017 schválilo dne 28. 03. 2017 zastupitelstvo obce Mochov usnesením č. 6/2 (k bodu 5).

Miroslava Kverková, v.r.

ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno: 18. 4. 2017

Sejmuto:

Facebook příspěvky