Provozní řád zahrady

Provozní řád zahrady Mateřské školy Mochov, okres Praha-východ

Zahrada :

Prostor zahrady protíná přístupová cesta ke vstupním dveřím hlavní budovy mateřské školy a dveřím nové budovy mateřské školy.

Zahrada není přístupná veřejnosti.

Před předáním dítěte učitelce a po převzetí dítěte od učitelky odpovídá za dítě zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená!

Pokud dítě přichází do školky nebo odchází domů, je mu vstup na herní prvky povolen jen v doprovodu zákonného zástupce, či jiné pověřené dospělé osoby, která za něj v této době také odpovídá.

Jsou-li na zahradě děti s učitelkou, předané děti ihned opouští s doprovázející osobou zahradu!

Vybavení zahrady má být používáno pouze dětmi z mateřské školy.

 Zahrada je uzavřená – oplocená, v době pobytu venku jsou uzamknuta všechna vrata a dvířka a je přehled o hrajících dětech na uvedené ploše.

Pokud jsou na zahradě děti s učitelkou, učitelka zákonného zástupce, či pověřenou osobu pustí na zahradu, předá dítě a při opuštění zahrady dítětem a jeho doprovodem opět zahradu uzamkne.

 Je zakázáno:

– odkládat na zahradě dětem přes den kola, tříkolky, koloběžky, kočárky, boby, sáňky, a další jejich hračky, jezdit na kole a pobývat se psy

– lézt na stoly a chodit přes síť pískoviště

– hraní kopané proti oknům, házení míče proti oknům

– používat vlastní hračky, boby, sáňky v době po předání učitelce

– přenášet lavičky blíž než 1,5 m k pískovišti nebo herním prvkům

– při nižších teplotách nechat děti sedět na lavičkách

– nechat děti používat herní prvky v gumových botách, v pantoflích

– nechat děti na zahradě běhat a chodit bez obuvi

– nechat děti používat herní prvky – zpravidla od podzimu do jara, v době nižších teplot, kdy děti nosí rukavice a gumové boty (hucule, gumáky) a v době nepříznivého počasí – bláto,  jinovatka a rosa: nebezpečí pádu a uklouznutí

 

Za ztrátu zde odložených předmětů MŠ neodpovídá.

 

Vybavení : použití

2 pískoviště – počet dětí podle uvážení učitelky. Nejvíce však jedna třída na pískovišti

2 skluzavky – skluz v sedu s nataženýma nohama, 1 dítě. Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce!!!

přelézačka – přelézá pouze 1 dítě

pohyblivý můstek – může používat (podle pokynu učitelky) více dětí

kladina na pružině – při hrách, na cvičení může používat (podle pokynu učitelky) více dětí

dvojkruží s příčkami – horním kruhem pouze prohazovat míč, dolní kruh a svislé příčky používat na prolézání (podle pokynu učitelky) – více dětí

4x pneumatika – každá pouze pro jedno dítě k podlézání…

4 tabule – pro kreslení křídami

hrošík – prolézačka, v každém dílu – 1 dítě

2 houpací koníci na pružině – v sedu se houpe se na každém prvku pouze 1 dítě, je zakázáno na sedátko stoupat !

dřevěný domeček – obchůdek – používají děti podle počasí pro odpočinek nebo při hrách

domeček – na ukládání hraček pro děti

1 hnědá lavička – používají děti podle počasí pro odpočinek nebo při hrách: není upevněna, děti na ni nesmí stoupat, přecházet ji, přeskakovat

2x 2 nízké lavičky spojené se stolkem – přenosné, jsou používány hlavně při výtvarných činnostech, při práci s materiály…

 odkládací stůl – na pomůcky

hřiště s travnatým povrchem je používáno zejména pro míčové a jiné pohybové hry, ale i pro jízdu s dřevěnými vozíky

asfaltová přístupová cesta je používána na kreslení chodníkovými křídami.

chodník – čtvercové dlaždice děti používají k různým hrám (panák,..), na kreslení chodníkovými křídami,..

  • Učitelky odpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům ( Pracovní řád pro zaměstnance škol …)
  • Na začátku pobytu venku si učitelky rozdělí stanoviště – prostor, na kterém se budou věnovat dětem.
  • Učitelka vždy dohlíží u herního prvku (dělá „záchranu“) – děti nesmí na herní prvek bez přítomné učitelky

 

Pravidla před pobytem venku:

V případě potřeby kropí písek školnice před příchodem dětí na zahradu.

Vysbírá spadané větve. Odstraní předměty, které na zahradu nepatří, a které by ohrožovaly bezpečnost dětí.

Denně učitelka, která se bude účastnit pobytu venku, zkontroluje čistotu prostoru zahrady, uzamknutí vrat, uzamkne dvířka.  Teprve potom pustí děti na zahradu. Společně s dětmi sundá síť z pískoviště. Odemkne domeček s hračkami. Rovněž zkontroluje stav herních prvků – úrazová prevence. Otře znečištěné skluzavky.

Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dohledu na průlezku (učitelka stojí u prvku), skluzavky (učitelka stojí u prvku) a jiné herní prvky, kde hrozí nebezpečí úrazu.

Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady tam, kam sama nevidí, kde nemá o dětech přehled.

Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky do domečku. Při úklidu hraček jsou s učitelkou (pokud je s dětmi sama) děti u domečku.

Pak učitelka zamkne domeček. Zamete dřevěné obklady pískoviště a natáhne ochrannou síť na pískoviště. Odemkne dvířka zahrady.

Stejná pravidla platí kdekoli při využití herních prvků.

V Mochově, dne 1.9.2016

Č.j.315/2016

 

Miroslava Kverková

ředitelka mateřské školy

Byl(a) jsem seznámen(a), beru na vědomí:

Příjmení a jméno podpis datum

Verze ke stažení: pdf Provozní řád zahrady 1-16

Facebook příspěvky