Školní jídelna

Přehled cen stravného od 1.5.2017

V sekci Školní jídelna vyvěšen Přehled cen stravného od 1.5.2017

>>

Upozornění !!! Změna ceny stravného

Upozornění: od 1.5.2017 se mění ceny obědů – dosud nebyl v ceně zohledněn pitný režim. Skupina strávníků 3 – 6 let=20 Kč (původní cena 17 Kč). Skupina strávníků 7 let=22 Kč (původní cena 19 Kč). Vedoucí školní jídelny Markéta Duchková

>>

Důležité – platba stravného na březen

Zkontrolujte si na www.strava.cz stav účtu svého dítěte !!! Pokud jste zaslali zálohu na březen před 14.2.2017, byla vrácena zpět spolu s přeplatky stravného za 1.pololetí školního roku. Na účtu dítěte byla ponechána pouze záloha na měsíc únor (na úplatu a stravné). Zálohu na březen je tedy nutné zaslat znovu. Program Stravné jiný systém neumožňuje. […]

>>

14.2.2017 – Přeplatky stravné

14.2.2017  Přeplatky stravné. Dnes byl vrácen přeplatek stravného Vašeho dítěte za 1. pololetí na Váš účet. Zkontrolujte si, prosíme, tuto skutečnost. Vrácením přeplatků bylo konto Vašeho dítěte vynulováno. Zkontrolujte si na www.strava.cz. Na měsíc březen je tedy nutné platbu zaslat – nejlépe k 20. únoru.

>>

Aktualizace stravného

Účty stravného jednotlivých strávníků budou z technických důvodů aktualizovány až v průběhu pondělí 21.11.2016.

>>