Nabídka několikadenního výletu ve školním roce 2017-18

Nabídka pro školní rok 2017-18: Pro příštím školní rok máme zarezervovaný Penzion Alex  – Krkonoše, Benecko.

http://www.ck2.cz/pro-skoly/skoly-v-prirode/krkonose/penzion-alex/1252.php

Posuďte však odpovědně, zda vaše dítě několikadenní pobyt  zvládne !

1.září obdržíme do školky přihlášky s přesnou cenou a informacemi. Do poloviny září bude nutné přihlášky odevzdat.

Termín: 4. 6. – 7. 6. 2018 (4 dny / 3 noci), cena při 25 dětech asi 2.500 Kč (pobyt, doprava, pojištění proti stornu)  + asi 500 Kč na vstupné na rozhlednu,…a jízdu na koních.

nebo

Termín: 4. 6. – 8. 6. 2018 (5 dní / 4 noci), cena při 25 dětech asi 2 900,- Kč (pobyt, doprava, pojištění proti stornu)+ asi 500 Kč na vstupné na rozhlednu,…a jízdu na koních.

Výše stornopoplatků: 150 až 30 dnů před zotavovací akcí 1500 Kč, 29 až 8 dnů před zotavovací akcí 1800 Kč, 7 dnů až den odjezdu (včetně) 2000 Kč.

Vzhledem k zajištěnému pojištění stornopoplatku mohou rodiče nárokovat vrácení 80 % stornopoplatku od pojišťovny. K tomu jim bude předán po ukončení pobytu předvyplněný formulář „Oznámení o zrušení účasti na zájezdu“ a podrobné informace s návodem, jak dále postupovat při kontaktování pojišťovny.

Potřeba bude doklad od lékaře o nemoci či úrazu dítěte (či jiné potvrzení závažných důvodů, které vedly ke zrušení pobytu) – posuzuje pojišťovna.

Facebook příspěvky